« Λίστα Νέων

Δωρεά πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία Σαβαλίων Ηλείας

Δωρεά πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία Σαβαλίων Ηλείας

Με αίσθημα υπευθυνότητας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, η Ελληνική Εταιρεία Κονσερβών ΚΥΚΝΟS Α.Ε., συνεχίζει αδιάλειπτα για 16η χρονιά να προσφέρει την απαιτούμενη ποσότητα 4.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, στα τρία σχολεία (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο) που λειτουργούν στο χωριό Σαβάλια του νομού Ηλείας, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της. Η εταιρεία επιλέγει κάθε χρόνο να στηρίζει το χωριό Σαβάλια του Ν.Ηλείας, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής της και το διανεμητικό της κέντρο. Η Ελληνική Εταιρεία Κονσερβών ΚΥΚΝΟS Α.Ε. ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στα Σαβάλια πριν από πενήντα χρόνια συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής. Η ευαισθητοποίηση της εταιρείας προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της περιοχής ξεκίνησε σε μια λιγότερο δύσκολη περίοδο για τη χώρα θέλοντας να αγκαλιάσει τα παιδιά της περιοχής. Το πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας αποκτά ολοένα και περισσότερη βαρύτητα δεδομένων των συνθηκών και του υψηλού κόστους πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Ελληνική Εταιρεία Κονσερβών ΚΥΚΝΟS Α.Ε. συνεχίζει την ενεργό δράση της στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, στρέφοντας τη φροντίδα της στα παιδιά της περιοχής, καλύπτοντας τη βασική ανάγκη της θέρμανσης των σχολείων τους, σε  μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Η ενέργεια της εταιρείας εντάσσεται στη στρατηγική στήριξης της περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται, προσφέροντας έμπρακτα τη συνεισφορά της κάθε χρόνο.