« Λίστα Νέων

Η ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε. γίνεται πράσινη

Η ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε. γίνεται πράσινη

1.100 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα λιγότεροι με τη συμβολή της ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε.

Η ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε.,  μία από τις παλιότερες κονσερβοποιίες σε λειτουργία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με 105 χρόνια ιστορία, συνεχίζει δυναμικά και προχωράει μπροστά.
Με πρωτεύοντα στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, εγκατέστησε ένα καινούργιο φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 1MWp, στις στέγες του εργοστασίου της στα Σαβάλια Ηλείας.

To έργο κατασκευάστηκε από την MGD Energy SA. Το σύνολό των εργασιών έγινε με βάση τα διεθνή πρότυπα κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών, σύμφωνα με το ΕΝ 62446, εξασφαλίζοντας έτσι όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας και υγείας και χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου της ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε.

Η ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε. με τη συγκεκριμένη επένδυση αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1.100 τόνων διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με ενέργεια προερχόμενη από ορυκτά καύσιμα. Για να καταλάβουμε την αξία αυτής της επένδυσης, αρκεί να αναλογιστούμε ότι χρειάζονται παραπάνω από 100.000 δέντρα για να απορροφήσουν την έκλυση μίας τέτοιας ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Η KYKNOΣ Α.Ε. επιλέγει πράσινα και αυτή είναι μόνο η αρχή.
Η επένδυση, είναι η πρώτη από μία σειρά επενδύσεων που προγραμματίζει η ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε. και πρόκειται για ένα έργο ορόσημο που αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε. για προστασία του περιβάλλοντος και ενεργειακή εξοικονόμηση καταδεικνύοντας την στρατηγική δέσμευση της εταιρίας για αειφόρο ανάπτυξη και βιωσιμότητα σύμφωνα με το ήθος, τις αξίες, την ποιότητα και την ιστορία της ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε.